Gezondheid & Milieu


Gezondheid en milieu zijn niet los van elkaar te zien. Als u in een omgeving woont met veel milieuproblemen, zoals luchtvervuiling of vervuild water, kunt u problemen krijgen met uw gezondheid. Andersom is iets soms goed voor uw gezondheid, medicijnen bijvoorbeeld, maar slecht voor het milieu. Voor de keuze van een veilig product en veilige ingrediënten moet dan ook goed worden gekeken naar het risico voor mens en milieu.