Milieuaspecten van was- en reinigingsmiddelen


De milieubelasting van veel was- en schoonmaakmiddelen is de laatste jaren sterk afgenomen. Dat betekent dat milieuvriendelijk schoonmaken minder een kwestie is van welk middel u gebruikt. Om milieuvriendelijk schoon te maken moet u:

  • niet meer was- of schoonmaakmiddel gebruiken dan nodig is (niet te veel doseren)
  • zo weinig mogelijk energie gebruiken bij het schoonmaken
  • zuinig zijn met water

Was- en schoonmaakmiddelen en het milieu
In de zeventiger jaren kwam het nog voor dat er grote schuimvlokken op een riviertje dreven of dat de sloot vol zat met stinkende groene drab. Maar na dertig jaar milieubeleid is het oppervlaktewater in Nederland schoner geworden. Dit succes is onder meer het gevolg van:

  • Een betere zuivering van afvalwater van fabrieken en huishoudens;
  • Een andere samenstelling van was- en schoonmaakmiddelen.

Vroeger werd de textielwas gedaan met grote blokken zeep. Maar dat was toen er nog geen wasmachines bestonden. Zeep is niet geschikt voor een machine omdat het teveel schuimt.

Toen de waspoeders net op de markt kwamen zaten er allerlei stoffen in die later, toen wasmiddelen op grote schaal gebruikt werden, tot een grote milieubelasting hebben geleid. Een voorbeeld hiervan is fosfaat. De tegenwoordige waspoeders bevatten heel veel minder milieubelastende stoffen. Dit komt vooral door de toevoeging van andere actievere ingrediënten (zoals enzymen en TAED). Een andere oorzaak van de lager milieubelasting van wasmiddelen is de productconcentratie en snellere biologische afbreekbaarheid.

Lees meer over tips hoe u was- en schoonmaakmiddelen op milieuvriendelijke wijze kunt gebruiken.