Natuurlijke of synthetische grondstoffen


De wasactieve stoffen in was- en schoonmaakmiddelen kunnen synthetisch zijn of zijn gemaakt op basis van hernieuwbare stoffen. Synthetische wasactieve stoffen zijn gemaakt van aardolie. Er zijn ook wasactieve stoffen op basis van dierlijke of plantaardige stoffen, zoals kokos- of palmolie. Vanuit aardolie of plantaardige oliën kunnen precies dezelfde verbindingen worden gemaakt.

Plantaardige olie of dierlijke vetten zijn zogenaamde hernieuwbare natuurlijke grondstoffen. Deze grondstoffen kunnen steeds opnieuw worden gemaakt en raken niet op, terwijl er van aardolie een eindige voorraad in de grond zit. De milieubelasting van beide soorten grondstoffen is vergelijkbaar. Alle gebruikte wasactieve stoffen in was- en schoonmaakmiddelen voldoen aan de wettelijke eisen voor volledige biologische afbreekbaarheid.

U kunt de herkomst van de wasactieve stoffen in was- en schoonmaakmiddelen afleiden van de categorienamen op de verpakking.

Wat is nou eigenlijk beter voor het milieu: natuurlijke of synthetische grondstoffen? Hierop is geen eenvoudig antwoord te geven. Dit kan alleen na het maken van een zogenaamde levenscyclusanalyse (LCA). In een dergelijke studie wordt rekening gehouden met allerlei aspecten die voor de totale milieubelasting van een stof van belang zijn, zoals:

  • energieverbruik bij productie
  • transport
  • hernieuwbaarheid van de grondstof
  • wijze van productie (plantages), gebruik van bestrijdingsmiddelen enzovoort

Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen (in plaats van synthetische) wordt als een voordeel voor het milieu gezien. De hernieuwbare stoffen kunnen immers niet uitgeput raken, in tegenstelling tot aardolie. Bij de winning van de grondstoffen moet echter een afweging worden gemaakt tussen de milieueffecten van de aardolie-industrie en die van de plantages of andere vormen van teelt. In de aardolie-industrie zijn de uitputting van aardolie, de vervuilingen van de aardolie-industrie zelf en de calamiteiten door het vergaan van tankers de belangrijkste milieueffecten. Maar palmolieplantages gebruiken bijvoorbeeld meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Mensen op deze plantages staan bloot aan het werken met de bestrijdingsmiddelen, en soms worden regenwouden gekapt voor de aanplant van deze plantages. Dus ook de palmolieverwerkende industrie kent belangrijke effecten op het milieu.

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van plantaardige grondstoffen is het gebruik van wasactieve stoffen op basis van suikerverbindingen of lijnolie uit vlas. Voor hernieuwbare grondstoffen geldt in alle gevallen dat er landbouwgrond voor moet worden ingeschakeld. Hierdoor is er minder grond beschikbaar voor het verbouwen van voedsel.