Oppervlaktereinigers


Onder oppervlaktereiniging wordt verstaan het reinigen van harde oppervlakken. Dit zijn bijvoorbeeld stenen en houten vloeren, deuren, tafels, de aanrecht, het fornuis als ook de ramen. Bij dit soort oppervlakken zijn voornamelijk vetten de grootste bron van vervuiling.

Ook badkamers en toiletten bestaan natuurlijk uit harde oppervlakken. Omdat hier echter naast vet ook kalk een belangrijke bron van vervuiling is zijn hiervoor de sanitair- en badkamer reinigers ontwikkeld.

Om harde oppervlakken schoon te maken worden meestal allesreinigers gebruikt. Bij stevig aangekoekt vuil volstaat niet altijd een allesreiniger en wordt vaak de hulp ingeroepen van een schuurmiddel. Voor ramen is het belangrijk dat deze streeploos opdrogen. In dat geval wordt een glasreiniger gebruikt.

Daarnaast zijn er allerlei schoonmaakmiddelen verkrijgbaar voor specifieke toepassingen zoals ovenreinigers, reinigers voor keramische kookplaten enzovoort. Deze middelen houden rekening met de specifieke vervuiling die bij dergelijke toepassingen hoort zodat deze zo goed mogelijk verwijderd worden.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de volgende producten:

Bij het schoonmaken spelen altijd vier factoren een rol: chemie, beweging (mechanische kracht), tijd en temperatuur (zie website van de NVZ)

Op die plaatsen waar u moeilijk bij kunt d.w.z. niet in staat bent om de vereiste beweging uit te oefenen, kan een bleekreiniger uitkomst bieden. Bleekreinigers zijn namelijk in staat om op statische wijze (zonder beweging) vuil te verwijderen.

Waarom reinigen?
Het verwijderen van vervuilingen op de harde oppervlakte is niet zozeer van belang om uw huis er mooier te doen uitzien, maar is vooral bedoeld om te voorkomen dat u en uw huisgenoten het slachtoffer worden van micro-organismen die ziekte en bederf met zich mee kunnen brengen. Vuil is immers een voedingsbron voor micro-organismen, waaronder bacteriën. Een aantal bacteriën hiervan zijn ziekteverwekkend.

Het is daarom van belang de voedingsbron regelmatig en goed te verwijderen. Dit geldt zowel voor de zichtbare als de onzichtbare vervuiling. Voorrang hebben de oppervlakten waarmee mensen direct in aanraking komen.