Pictogrammen


Pictogrammen zijn bedoeld professionele gebruikers op een eenvoudige manier instructies te geven, hoe zij met bepaalde producten dienen om te gaan. Deze pictogrammen kunnen zijn aangebracht op het etiket, maar u kunt ze ook vinden in de werkplekinstructiekaart. De pictogrammen kunnen onderverdeeld worden in de volgende vier categorieeën: