Pictogram: Milieugevaarlijk (GHS09)

 

Aquatic-pollut-red.gif


Een product met dit pictogram levert ernstige schade voor het milieu op wanneer dit vrijkomt in het oppervlaktewater.

Zorg ervoor dat dit product niet rechtstreeks in contact komt met grond- of oppervlaktewater komt. Dit geldt ook voor het sopje van vuile water na gebruik. Gooit het vuile sopje door de gootsteen, want dan wordt het gezuiverd.