Hoe veilig zijn was- en schoonmaakmiddelen?


Alle was- of schoonmaakmiddelen brengen een risico voor mens of milieu met zich mee. Als dat niet zo was, dan was veilig schoonmaken simpel. Om een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe veilig een bepaald product is, zou u eerst de volgende vraag moeten beantwoorden: “Wat en met welk doel wilt u gaan schoonmaken en wat vindt u hierbij een aanvaardbaar risico?”

Veilig volgens de wettelijke normen
Uiteraard zorgen fabrikanten ervoor, dat hun producten volgens de wettelijke normen veilig zijn. Fabrikanten die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen, dragen hun steentje bij door de minst schadelijke stoffen in hun was- en schoonmaakmiddelen te verwerken. Ze voegen niet meer van zo’n stof toe dan nodig is en blijven zoeken naar methodes en/of producten die een zo laag mogelijk risico hebben. Verder zorgen ze voor een goede gebruiksaanwijzing op het etiket. Daarnaast controleert de overheid of alle producten wel aan de wetgeving voldoen.

Veilig gebruik van schoonmaakmiddelen
U kunt uw steentje bijdragen aan de veiligheid van was- en schoonmaakmiddelen door bijzonder kritisch met producten om te gaan. Dit betekent dat u het juiste product, in de juiste hoeveelheid, volgens de juiste methode, op de juiste plaats gebruikt. Let op de gebruiksaanwijzingen en aanwijzingen voor veilig gebruik die de fabrikanten op de etiketten van hun verpakking geven.