Chloorbleekreiniger

 

Veiligheidsinstructies:

 • Product buiten het bereik van kinderen bewaren.
 • Product niet mengen met andere producten.
 • Let op. Bij mengen met een zure reiniger kan het schadelijke chloorgas ontstaan.
 • Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.
 • Na reinigen met een chloorbleekreinger het oppervlak goed naspoelen.
 • Indien u vaak of langdurig moet schoonmaken gebruik dan handschoenen.
 • Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact met het product vermijden.
 • Volg de doseringsinstructies zoals deze vermeld staan op het etiket.
 • Na het schoonmaken uw handen afspoelen en drogen.
 • Bewaar product in de oorspronkelijke verpakking.
 • Gebruik het product volledig.
 • Vermijd dat het product in grote hoeveelheden onverdund in het oppervlakte water terecht komt.
 • De lege niet verontreinigde verpakking kan met het gewone afval worden meegegeven.
 • In een chloorbleekreinger  zit parfum die vaak in verband gebracht worden met (contact)allergieën. Indien u denkt dat u overgevoelig bent voor een chloorbleek­reinger  lees dan eerst verder bij algemene gezondheidsaspecten over wat u moet doen.

Wat te doen bij ongelukken

Inslikken
Het inslikken van een chloorbleekreinger kan leiden tot misselijkheid, buikpijn en diarree. Het is niet verstandig om veel water te drinken. De mond kan wel worden gespoeld met een beetje water (water uitspugen). Om schuimvorming in de maag te voorkomen is het voorts raadzaam om de patiënt iets vets (zoals koffiemelk, mayonaise, boter etc..., liever geen olie) in te laten nemen. Verder is het absoluut af te raden om braken op te wekken. Indien klachten aanhouden, raadpleeg een arts en toon het etiket van de verpakking.

Oogcontact
Na oogcontact met chloorbleekreinger, reinig de ogen onmiddellijk en zo lang mogelijk met veel water. Oogleden moeten van de oogbal afgehouden worden om een zorgvuldige reiniging te verkrijgen. Raadplaag een arts en toon het etiket van de verpakking.

Huidcontact
Bij contact met de chloorbleekreinger kan roodheid van de huid ontstaan. Huid goed afspoelen met water. Roodhuid kan ook ontstaan tengevolge van langdurig of veelvuldig contact met het sop. Handen goed inwrijven met een crème. Indien roodheid blijft aanhouden raadpleeg dan een arts en toon het etiket van de verpakking.

Inademing/inhalatie
Als een prikkeling in de keel of mondholte ervaren wordt, dan kan de mond met water gespoeld worden. Mocht de neus geprikkeld zijn, dan kunt u deze uitspoelen met water. Ga naar de frisse lucht. Indien irritatie aanhoudt, raadpleeg een arts en toon het etiket van de verpakking.