Glasreinigers

 

Veiligheidsinstructies:

  • Product buiten het bereik van kinderen bewaren.
  • Spuit dicht bij het oppervlak.
  • Niet in de richting van het gezicht spuiten.
  • Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.
  • Bewaar product in de oorspronkelijke verpakking.
  • Gebruik het product volledig.
  • Vermijd dat het product in grote hoeveelheden onverdund in het oppervlakte water terecht komt.
  • De lege niet verontreinigde verpakking kan met het gewone afval worden meegegeven.

Wat te doen bij ongelukken

Inslikken
Het inslikken van glasreiniger kan leiden tot misselijkheid, buikpijn en diarree. Het is niet verstandig om veel water te drinken. De mond kan wel worden gespoeld met een beetje water (water uitspugen). Om schuimvorming in de maag te voorkomen is het voorts raadzaam om de patiënt iets vets (zoals koffiemelk, mayonaise, boter etc..., liever geen olie) in te laten nemen. Verder is het absoluut af te raden om braken op te wekken. Indien klachten aanhouden, raadpleeg een arts en toon het etiket van de verpakking.

Oogcontact
Na oogcontact met glasreiniger, reinig de ogen onmiddellijk en zo lang mogelijk met veel water. Oogleden moeten van de oogbal afgehouden worden om een zorgvuldige reiniging te verkrijgen. Raadplaag een arts en toon het etiket van de verpakking.

Huidcontact
Bij contact met glasreiniger kan roodheid van de huid ontstaan. Huid goed afspoelen met water. Handen goed inwrijven met een crème. Indien roodheid blijft aanhouden raadpleeg dan een arts en toon het etiket van de verpakking.

Inademing/inhalatie
Als een prikkeling in de keel of mondholte ervaren wordt, dan kan de mond met water gespoeld worden. Mocht de neus geprikkeld zijn, dan kunt u deze uitspoelen met water. Ga naar de frisse lucht. Indien irritatie aanhoudt, raadpleeg een arts en toon het etiket van de verpakking.