Schuurpoeder

 

Veiligheidsinstructies:

  • Product buiten het bereik van kinderen bewaren.
  • Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.
  • Niet in ogen wrijven.
  • Indien u vaak of langdurig moet schuren gebruik dan handschoenen.
  • Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact met het product vermijden.
  • Na het schuren uw handen afspoelen en drogen.
  • Bewaar product in de oorspronkelijke verpakking.
  • Gebruik het product volledig.
  • De lege niet verontreinigde verpakking kan met het gewone afval worden meegegeven.
  • In schuurpoeder zitten parfums die vaak in verband gebracht worden met (contact)allergieën. Indien u denkt dat u overgevoelig bent voor dit product lees dan eerst verder bij algemene gezondheidsaspecten over wat u moet doen.

Wat te doen bij ongelukken

Inslikken
Het inslikken van schuurpoeder kan leiden tot misselijkheid, buikpijn en diarree. Het is niet verstandig om veel water te drinken. De mond kan wel worden gespoeld met een beetje water (water uitspugen). Om schuimvorming in de maag te voorkomen is het voorts raadzaam om de patiënt iets vets (zoals koffiemelk, mayonaise, boter etc..., liever geen olie) in te laten nemen. Verder is het absoluut af te raden om braken op te wekken. Indien klachten aanhouden, raadpleeg een arts en toon het etiket van de verpakking.

Oogcontact
Na oogcontact met het een schuurpoeder niet in ogen wrijven. Reinig de ogen onmiddellijk en zo lang mogelijk met veel water. Oogleden moeten van de oogbal afgehouden worden om een zorgvuldige reiniging te verkrijgen. Raadplaag een arts en toon het etiket van de verpakking.

Huidcontact
Bij contact met een schuurpoeder kan roodheid van de huid ontstaan. Huid goed afspoelen met water. Roodhuid kan ook ontstaan tengevolge van langdurig of veelvuldig contact met het product. Handen goed inwrijven met een crème. Indien roodheid blijft aanhouden raadpleeg dan een arts en toon het etiket van de verpakking.

Inademing/inhalatie
Als een prikkeling in de keel of mondholte ervaren wordt, dan kan de mond met water gespoeld worden. Mocht de neus geprikkeld zijn, dan kunt u deze uitspoelen met water. Ga naar de frisse lucht. Indien irritatie aanhoudt, raadpleeg een arts en toon het etiket van de verpakking.