Sanitairreiniger

 

Veiligheidsinstructies:

 • Product buiten het bereik van kinderen bewaren.
 • Volg de instructies zoals deze vermeld staan op het etiket.
 • Een sanitairreiniger nooit (in de toiletpot) mengen met een bleekreiniger.
 • Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.
 • Indien u vaak of langdurig moet schoonmaken gebruik dan handschoenen.
 • Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact met het product vermijden.
 • Na het schoonmaken uw handen afspoelen en drogen.
 • Bewaar product in de oorspronkelijke verpakking.
 • Gebruik het product volledig.
 • Vermijd dat het product in grote hoeveelheden onverdund in het oppervlakte water terecht komt.
 • De lege niet verontreinigde verpakking kan met het gewone afval worden meegegeven.

Wat te doen bij ongelukken

Inslikken
Na het inslikken van het product kan dit soms leiden tot misselijkheid, buikpijn en diarree. Het is niet verstandig om veel water te drinken. De mond kan wel worden gespoeld met een beetje water (water uitspugen). Om schuimvorming in de maag te voorkomen is het voorts raadzaam om de patiënt iets vets (zoals koffiemelk, mayonaise, boter etc..., liever geen olie) in te laten nemen. Verder is het absoluut af te raden om braken op te wekken. Indien klachten aanhouden, raadpleeg een arts en toon het etiket van de verpakking.

Oogcontact
Reinig de ogen onmiddellijk en zo lang mogelijk met veel water. Oogleden moeten van de oogbal afgehouden worden om een zorgvuldige reiniging te verkrijgen. Raadplaag een arts, wanneer de irritatie niet verdwijnt en toon het etiket van de verpakking.

Huidcontact
Bij veelvuldig contact met het product kan roodheid van de huid ontstaan. Het is daarom verstandig om altijd de huid goed af te spoelen met water. Indien de roodheid blijft aanhouden een arts raadplegen en toon het etiket van de verpakking.

Inademing/inhalatie
Als een prikkeling in de keel of mondholte ervaren wordt, dan kan de mond met water gespoeld worden. Mocht de neus geprikkeld zijn, dan kunt u deze uitspoelen met water. Ga naar de frisse lucht. Indien irritatie aanhoudt, raadpleeg een arts en toon het etiket van de verpakking.