Kalkaanslagbeschermer (wasmachine)

 

Veiligheidsinstructies:

  • Product buiten het bereik van kinderen bewaren.
  • Contact met de ogen vermijden.
  • Volg de doseringsinstructies zoals deze vermeld staan op het etiket.
  • Bewaren op een koele en droge plaats in de oorspronkelijke verpakking.
  • Gebruik het product volledig.
  • Vermijd dat het product in grote hoeveelheden onverdund in het oppervlaktewater terecht komt. 
  • De lege, niet verontreinigde verpakking kan met het gewone afval worden meegegeven.

Wat te doen bij ongelukken

Inslikken 
De mond kan worden gespoeld met water.

Oogcontact 
Reinig de ogen onmiddellijk en zo lang mogelijk met veel water. Oogleden moeten van de oogbal afgehouden worden om een zorgvuldige reiniging te verkrijgen. Raadplaag een arts, wanneer de irritatie niet verdwijnt en toon het etiket van de verpakking.

Inademing/inhalatie
Als een prikkeling in de keel of mondholte ervaren wordt, dan kan de mond met water gespoeld worden. Mocht de neus geprikkeld zijn, dan kunt u deze uitspoelen met water.  Ga naar de frisse lucht. Indien irritatie aanhoudt, raadpleeg een arts en toon het etiket van de verpakking.