Kledingverfrisser

 

Veiligheidsinstructies:

  • Lees de aanwijzingen voor gebruik op de verpakking.
  • Gebruik het product waarvoor het bestemd is (en dus NIET op het lichaam)
  • Product buiten het bereik van kinderen bewaren.
  • Niet in de richting van de ogen en mond sprayen.
  • Contact met de ogen vermijden.
  • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
  • In kledingverfrisser zitten parfums die vaak in verband gebracht worden met (contact)allergieën. Indien u denkt dat u overgevoelig bent lees dan eerst verder bij algemene gezondheidsaspecten over wat u moet doen.
  • Raadpleeg een arts als er een ongeluk is gebeurd met een kledingverfisser en toon het etiket van de verpakking.

Wat te doen bij ongelukken

Inslikken
Na het inslikken van het product kan dit soms leiden tot misselijkheid, buikpijn en diarree. Het is niet verstandig om veel water te drinken. De mond kan wel worden gespoeld met een beetje water (water uitspugen). Om schuimvorming in de maag te voorkomen is het voorts raadzaam om de patiënt iets vets (zoals koffiemelk, mayonaise, boter etc..., liever geen olie) in te laten nemen. Verder is het absoluut af te raden om braken op te wekken. Indien klachten aanhouden, raadpleeg een arts en toon het etiket van de verpakking.

Oogcontact
Reinig de ogen onmiddellijk en zo lang mogelijk met veel water. Oogleden moeten van de oogbal afgehouden worden om een zorgvuldige reiniging te verkrijgen.
Raadplaag een arts, wanneer de irritatie niet verdwijnt en toon het etiket van de verpakking.

Huidcontact
Bij veelvuldig contact met het product kan roodheid van de huid ontstaan. Het is daarom verstandig om altijd de huid goed af te spoelen met water. Indien de roodheid blijft aanhouden een arts raadplegen en toon het etiket van de verpakking.

Inademing/inhalatie
Als een prikkeling in de keel of mondholte ervaren wordt, dan kan de mond met water gespoeld worden. Mocht de neus geprikkeld zijn, dan kunt u deze uitspoelen met water. Ga naar de frisse lucht. Indien irritatie aanhoudt, raadpleeg een arts en toon het etiket van de verpakking.