Poedervormig oxi-product

 

Veiligheidsinstructies:

 • Lees voor het gebruik van een oxi-product zorgvuldig de aanwijzingen van de fabrikant.
 • Product buiten het bereik van kinderen bewaren.
 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
 • Product verwijderd houden van open vuur en ontstekingsbronnen.
 • Bewaren op een koele (temperatuur lager dan 40 graden) en droge plaats in de oorspronkelijke verpakking.
 • Voorkom dat u het product inademt of andere wijze binnenkrijgt.
 • Na gebruik handen afspoelen.
 • Contact met de ogen vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk de ogen spoelen met veel water.
 • Vermijd zoveel mogelijk het contact tussen de huid en het onverdunde product.
 • Gebruik het product volledig.
 • Vermijd dat het product in grote hoeveelheden onverdund in het oppervlaktewater terecht komt.

Wat te doen bij ongelukken

Inslikken
Na het inslikken kan het product misselijkheid, buikpijn en diarree veroorzaken. Het is niet verstandig om veel water te drinken. De mond kan wel worden gespoeld met een beetje water (water uitspugen). Om schuimvorming in de maag te voorkomen is het voorts raadzaam om de patiënt iets vets (zoals koffiemelk, mayonaise, boter etc..., liever geen olie) in te laten nemen. Verder is het absoluut af te raden om braken op te wekken.

Indien het product voorzien is van een oranje gevaarssymbool en de bijbehorende waarschuwingszin (Schadelijk bij opname door de mond) altijd een arts raadplegen en toon het etiket van de verpakking.

Oogcontact
Reinig de ogen onmiddellijk en zo lang mogelijk met veel water. Oogleden moeten van de oogbal afgehouden worden om een zorgvuldige reiniging te verkrijgen.

Indien het product voorzien is van een oranje gevaarssymbool en de bijbehorende waarschuwingszin  (Gevaar voor ernstig oogletsel) altijd een arts raadplegen en toon het etiket van de verpakking .

Huidcontact
Als een prikkeling in de keel of mondholte ervaren wordt, dan kan de mond met water gespoeld worden. Mocht de neus geprikkeld zijn, dan kunt u deze uitspoelen met water. Ga naar de frisse lucht. Indien irritatie aanhoudt, raadpleeg een arts en toon het etiket van de verpakking.