Vlekverwijderaars

 

Veiligheidsinstructies:

  • Volg altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzingen op van de fabrikant.
  • Producten buiten het bereik van kinderen bewaren.
  • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
  • Test op een onopvallende deel van het te reinigen artikel of een artikel kleurrecht is.
  • Voorkom dat producten onverdund in het oppervlakte water terechtkomen.
  • Indien het product voorzien is van een oranje gevaarssymbool altijd een arts raadplegen en het etiket van de verpakking tonen indien iemand het product heeft binnengekregen.