Wasmiddelcapsules

 

Veiligheidsinstructies: 

  • Product buiten het bereik van kinderen bewaren.
  • Bewaar product in de oorspronkelijke verpakking.
  • Maak de capsules niet open.
  • Voorkom dat de vloeistof uit de capsule met de huid en ogen in contact komt.
  • Gebruik het product volledig.
  • Volg de doseringsinstructies zoals deze vermeld staan op het etiket.
  • Vermijd dat het product in grote hoeveelheden onverdund in het oppervlaktewater terecht komt. 
  • De lege niet verontreinigde verpakking kan met het gewone afval worden meegegeven.

Wat te doen bij ongelukken

Inslikken 
Na het inslikken kan het product misselijkheid, buikpijn en diarree veroorzaken. Het is niet verstandig om veel water te drinken. De mond kan wel worden gespoeld met een beetje water (water uitspugen). Om schuimvorming in de maag te voorkomen is het voorts raadzaam om de patiënt iets vets (zoals koffiemelk, mayonaise, boter etc..., liever geen olie) in te laten nemen. Verder is het absoluut af te raden om braken op te wekken. Indien klachten aanhouden, raadpleeg een arts en toon het etiket van de verpakking.

Oogcontact 
Reinig de ogen onmiddellijk en zo lang mogelijk met veel water. Oogleden moeten van de oogbal afgehouden worden om een zorgvuldige reiniging te verkrijgen. Raadplaag een arts en toon het etiket van de verpakking.

Huidcontact
Bij contact met de wasvloeistof kan roodheid van de huid ontstaan. Huid goed afspoelen met water. Indien de roodheid blijft aanhouden een arts raadplegen en toon het etiket van de verpakking.

Inademing/inhalatie
Als een prikkeling in de keel of mondholte ervaren wordt, dan kan de mond met water gespoeld worden. Mocht de neus geprikkeld zijn, dan kunt u deze uitspoelen met water.  Ga naar de frisse lucht. Indien irritatie aanhoudt, raadpleeg een arts en toon het etiket van de verpakking.

nl_met_gelcaps_web.jpg