Machinevaatwasmiddel 3 in 1 (tabletten)

 

Veiligheidsinstructies:

  • Product buiten het bereik van kinderen bewaren.
  • Contact met de ogen vermijden.
  • Volg de doseringsinstructies zoals deze vermeld staan op het etiket.
  • Bewaar de tabletten niet los en liefst in de oorspronkelijke verpakking.
  • Gebruik het product volledig.
  • Vermijd dat het product in grote hoeveelheden onverdund in het oppervlaktewater terecht komt. 
  • De kartonnen doos kan bij het oudpapier. De folie mag met het gewone afval worden meegegeven.

Wat te doen bij ongelukken

Inslikken 
Na het inslikken kan het product misselijkheid, buikpijn en diarree veroorzaken. Het is niet verstandig om veel water te drinken. De mond kan wel worden gespoeld met een beetje water (water uitspugen). Om schuimvorming in de maag te voorkomen is het voorts raadzaam om de patiënt iets vets (zoals koffiemelk, mayonaise, boter etc..., liever geen olie) in te laten nemen. Verder is het absoluut af te raden om braken op te wekken. Indien klachten aanhouden, raadpleeg een arts en toon het etiket van de verpakking.

Oogcontact 
Reinig de ogen onmiddellijk en zo lang mogelijk met veel water. Oogleden moeten van de oogbal afgehouden worden om een zorgvuldige reiniging te verkrijgen. Raadplaag een arts, wanneer de irritatie niet verdwijnt en toon het etiket van de verpakking.

Huidcontact
Bij veelvuldig contact met het poeder kan roodheid van de huid ontstaan. Het is daarom verstandig om altijd de huid goed af te spoelen met water. Indien de roodheid blijft aanhouden een arts raadplegen en toon het etiket van de verpakking.